پایان مسابقات شمشیربازی قهرمانی فارس
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
پارگی زنجیر، نشان طلا را از دوچرخه سوار فارسی گرفت
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰