مجتمع خیر ساز جنوب شیراز نور امید ورزش دوستان / تیم های بزرگ شیراز در این مجتمع تمرین می کنند
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تمامی اماکن ورزشی تا بیستم اسفند تعطیل است
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۰