در پایان رقابت های گزینشی المپیک گرایی طلایی شد و سهمیه کسب کرد
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
نوید افتتاح سالن شش هزار نفری شیراز تا اوایل خرداد ماه
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱