شیراز میزبان جشنواره منطقه ای تئاتر پارس
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
اداره ارتباطات شهرداری شیراز حائز رتبه برتر شد
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶