آخرین جزییات سفر رئیس جمهور به شیراز
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
اسماعیل قزل سفلی
اعلام برنامه حضور نمایندگان رئیس جمهور در شهرستان های فارس
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۸