لینک کوتاه مطلب : https://farseberooz.ir/?p=9001

QR: تصویب اصلاحات طرح تفصیلی استهبان/ برداشت ضوابط سختگیرانه