امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
رونمایی از کتاب مجموعه مونودراما در شیراز
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
آتش نشان به روایت یک خبرنگار شیرازی
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷