امام جمعه شیراز: به اسم آزادی و انجام روزه خواری، به مردم آزار و اذیت روا نداریم
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
یادداشت/نوروز را بهتر بشناسیم
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵