تجلیل از ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضاء فارس/ کسب جایگاه دومی توسط هیات استان فارس
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
یک استان فارسی سرپرست کمیته اموراستانهای فدراسیون بسکتبال شد
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۹