حمایت گروه صنعتی فارس از ورزشکاران افتخار آفرین فارس
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶
مربی تیم ملی نوجوانان؛ تعلیق فدراسیون جودو مانع فعالیت های این رشته نشده است/ استفاده از ظرفیت های موجود
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۶