جاجرمی زاده
دانشگاه پیام نور شیراز میزبان دومین کنفرانس ملی ” تحول گرایی در مدیریت”
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
سخنگوی شهرداری شیراز:در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با کسی تعارف نداریم
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲