تمام مناطق عشایر نشین فارس با پنل های خورشیدی برق رسانی می شود
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
دانشجویان شیرازی در “روایت از زندیه” با ظرفیت های تاریخی و گردشگری آشنا شدند
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲