چراغ جشنواره ملی فیلم طلوع پارس در شیراز روشن شد
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
رجب زاده: فجر سپاسی نیازمند زمین چمن مناسب است/ به صعود فکر می کنیم
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰