صفدر دوام
نقدى بر روند تبلیغات در تابلوهاى شهرى شیراز
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
آخرین خبرها از فعالیت های شهرداری شیراز در خط ۲ مترو/ ساخت ایستگاه امام حسین(ع) در عمق ۳۰ متری
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۸