معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس منصوب شد
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
انار ایج استهبان شناسنامه سلامت گرفت
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱