کارشناس ورزش اداره کل ورزش و جوانان : مدال آورى تنها فاکتور ورزشکاران منتخب المپیک جوانان نیست
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶
آوای ورزش در همسایگی و کمیپن آماده باش دو طرح هیات ورزش های همگانی فارس در مبارزه با کرونا
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۶