زندگی ایل شاهسون جنوب کشور کتاب می‌شود
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
برگزاری سومین جشنواره ورزشی فرهنگی صنعت آب و برق استان فارس
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹