تمرین متشرک بانوان ساندا کار فراشبند وکازرون در شهرستان کازرون برگزار گردید
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
صفحه ورزشی ۲۸ اردیبهشت ۹۸ روزنامه تماشا
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸