ادامه رقابت های بین المللی جام فجر در بخش آقایان
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ثریا آقایی در نیمه نهایی بدمینتون جام فجر
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۶