پاکسازی مسیر تنگ بستانک توسط کوهنوردان شیرازی
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
سرمربی تیم فجر؛ دو تیم بازی سختی دارند
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲