۲ میراث طبیعی فارس ثبت ملی شد
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
هیات های اجرایی استان فارس آماده برگزاری انتخابات
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳