مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز از بهره برداری چندین پروژه خیرساز خبرداد
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
عضو کمیته فنی کنفدراسیون طناب زنی آسیا: بهتر است رشته طناب زنی جدی گرفته شود زیرا در آسیا دارای سکو است
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳