۵ مدیر شهرداری شیراز ۱۹ تا ۲۳ خرداد پاسخگوی شهروندان هستند
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات سپرده گذاری ۴۶۰ میلیاردی صندوق رفاه را به نفع دانشجویان به بانک مرکزی بازگرداند
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸