شیراز نیازمند کمربند سبز/ باید از حاشیه نشینی جلوگیری کرد
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
دستگیری ۱۷ سارق با ۸۰ سرقت در خرامه، کوه چنار و کازرون
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴