هفت فوتبالیست فارس به اردوی تیم ملی نابینایان دعوت شدند
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
صفحه ورزشی ۸ خرداد ۹۸ روزنامه تماشا
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۸