دوره ضمن خدمت داژبال برگزار شد
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بانوی کاراته کار مرودشتی جواز حضور در مسابقات بلغارستان را کسب کرد
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳