عباس جاویدی رییس هیئت تیر و کمان شهرستان کازرون شد
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
تنیس باز کازرونی به تیم ملی جانبازان و معلولان دعوت شد
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۴