صحن شورای شهر میزبان اداره ورزش و جوانان شیراز
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
احتمال میزبانی استان های دیگر از بازی های فجر سپاسی شیراز
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱