رخسارها در شیراز به نمایش گذاشته می شود
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و هوش مصنوعی در راه اندازی رصد خانه آب استان فارس
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱