پیام رئیس هیئت پرورش اندام در خصوص مسابقات این هیئت
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
نایب رئیس هیئت تیراندازی با کمان فارس منصوب شد
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۱