ژیمناست شیرازی دوم جام جهانی را صاحب شد
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
کرونا مسابقات ورزشی استان را تعطیل کرد
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳