آموزش و پرورش استان فارس در جمع ۵ استان برتر کشور
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۵ کشته و مجروح در پی تصادف جاده فیرزآباد
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵