هیات جانبازان و معلولین استان فراخوان داد
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
موفقیت داور استان فارسی در تست‌های آمادگی جسمانی داوران فوتسال آسیا
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۱