امروز - شنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۳
رقابتهای یکروزه رپید جام دی ماه با قهرمانی استاد علیزاده برگزار شد
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
نمایندگان شیراز فردا به مصاف حریفان خود می روند
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۱