راهیابی اثر خبرنگار و هنرمند شیرازی به کتاب سال جشنواره کارتون مطبوعات جهان
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
غلامعلی ترابی
تصویب لایحه دومرحله ای صدور پروانه های ساخت و ساز در شیراز
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲