دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تولید واکسن موسسه انستیتو ‌پاستور را بازگرداند
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
۵ مدیر شهرداری شیراز ۱۹ تا ۲۳ خرداد پاسخگوی شهروندان هستند
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸