نایب رئیس هیأت سوارکاری استان سکاندار کمیته آموزش فدراسیون
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
موج پنجم کرونا اماکن ورزشی را تعطیل کرد
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۵