مشاور ورزشی فرمانده ارشد نظامی ارتش در فارس و کهگیلویه و بویراحمدمنصوب شد
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
ورزشکاران عضویت در کمیته خدمات درمانی را فراموش نکنند
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸