پیروزی مقتدرانه خانه بسکتبال فارس مقابل خانه بسکتبال کردستان
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
کارگاه استعدادیابی با حضور مسؤولین ورزش استان برگزار شد
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹