امروز - چهارشنبه - ۳ مرداد ۱۴۰۳
پس از دو سال وقفه؛ کمانداران سنتی فارس به رقابت پرداختند
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
نفرات برتر مسابقات انجمن پتانک فارس مشخص شدند
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۷