تیم فارس قهرمان رقابت های والیبال دسته یک کارگری
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱
انتصاب محمد جهان بخش بعنوان رئیس کمیته فنی انجمن ورزشی چوگوی فدراسیون ورزش های همگانی
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۱