شهرداری شیراز برای حفظ منابع آب پای کار آمد/ تاکید بر آموزش فرهنگ شهروندی در کنار آموزش حفاظت از منابع آب
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
آغاز انتخاب رشته بدون آزمون در دانشگاه پیام نور فارس
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴