مسئول کمیته مسابقات بانوان هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء استان فارس منصوب شد
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
پیشکسوت پرورش اندام فارس: بدنسازی و پرورش اندام استان فارس در کشور حرف اول را می زند
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۲