تجلیل از ۳۳ بسیجی سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز در جشنواره مالک اشتر
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
نتایج چهارمین هفته مسابقات شطرنج شیراز
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰