مسئول کمیته کتل بل هیأت ورزش‌های همگانی فارس منصوب شد
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
برای نخستین بار؛ تدریس کلاس های ارتقاء داوری کاراته توسط مدرسین شیرازی
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲