برگزاری جلسه استعدادیابی تنیس روی میز دربوانات
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
محمدجواد کشاورز سفیر دوچرخه سواری همگانی ایران شد
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷