وعده دیدار همه ورزشکاران فارس برای بزرگداشت شهید سلیمانی
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
جلسه هم اندیشی هیات کونگ فو و هنر های  رزمی استان با نوید ساخت خانه کونگ فو برگزار شد
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷