مشارکت ۵۴۳ میلیارد تومانی خیران در توسعه خدمات درمانی استان فارس
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۲۱ مصوبه با تمرکز بر گرامی‌داشت مقام معلم در استان فارس
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷