یک استان فارسی عضو کمیته فنی فدراسیون تیراندازی اندازی با کمان شد
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
مدیر پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان فارس؛ اجرای طرحLTAD در فارس
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱