مدرسه نخبگان مقام اول مسابقات شطرنج دانش آموزی بین مدارس را کسب کرد
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
برگزاری یک دوره کلاس مربیگری درجه سه در بوانات
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۳۰