یادداشت/مجلس آینده، چگونگی و چرائی آن؟
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
اعضای شوراها منعی برای فعالیت انتخاباتی ندارند/ تبلیغاتشان در حمایت از کاندیداها بدون ذکر مسئولیت باشد
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵